www.eprace.edu.pl » etyka-biznesu » spis treści

Zasady działalności inżyniera-menedżera we współczesnych organizacjach wraz z projektem kodeksu etycznego1. Wstęp2. Inżynier i jego role

 2.1. Postawa inżyniera na przestrzeni dziesięcioleci

 2.2. Kim jest współczesny inżynier

 2.3. Miejsce inżyniera w strukturze organizacji

 2.4. Pro etyczna orientacja organizacyjna3. Menedżer i jego role

 3.1. Kim są menedżerowie?4. Symbioza ról inżyniera i menedżera

 4.1. Dwojaka droga do osiągnięcia pozycji inżyniera-menedżera

 4.2. Inżynier-menedżer jako przykład homo faber

 4.3. Prakseologiczne aspekty działalności inżyniera-menedżera

 4.4. Wpływ sytuacji na skuteczność podejmowanych decyzji

 4.5. Motor działania inżyniera-menedżera5. Etyczne zasady działalności inżyniera-menedżera

 5.1. Kodeks etyki inżyniera-menedżera

 5.2. Cechy charakteryzujące przykładnego menedżera

 5.3. Przestrzeń 3E

 5.4. Rola kodeksu inżyniera-menedżera

 5.5. Czy wywiad gospodarczy może być etyczny?

 5.6. Reklama a etyka6. Ramy kodeksu etyki receptą na sukces firmy

 6.1. Czy kodeksy są potrzebne?

 6.2. Tendencje w biznesie powodujące rozkwit etyki działalności gospodarczej

 6.3. Korzyści dla przedsiębiorstwa

 6.4. Aspekty przestrzegania i łamania kodeksu etycznego

 6.5. Jak definiują etykę niektóre koncerny7. Jak stworzyć reguły etyczne w przedsiębiorstwie?

 7.1. Projektowanie kodeksu etycznego

 7.2. Etyka systemów informacyjnych8. Zakończenie9. Przykładowy projekt kodeksu etycznego zrzeszenia inżynierskiego10. Bibliografia11. Aneks

 11.1. Źródła i zakres etyki w biznesie

 11.2. Historia etyki

 11.3. Działalność gospodarcza a religia

 11.4. Początki orientacji na uczciwość

 11.5. Szeroka perspektywa współczesnego biznesu

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.