www.eprace.edu.pl » etyka-biznesu » Symbioza ról inżyniera i menedżera » Wpływ sytuacji na skuteczność podejmowanych decyzji

Wpływ sytuacji na skuteczność podejmowanych decyzji

Współczesna prakseologia rozpatruje „byt akcyjny” tj. rzeczywistość związaną z działaniem. A to jak działamy (niezależnie czy jesteśmy inżynierem, menedżerem czy też w jednej osobie łączymy owe funkcje), zależy od sytuacji praktycznych, których jesteśmy uczestnikami.

Każda taka sytuacja stanowi środowisko dla jej uczestników. To właśnie poczynaniom ludzi zanurzonych w „bąblach”17 sytuacji praktycznych przypatruje się prakseologia.

„Sytuację praktyczną dowolnego podmiotu wyznaczają fakty, jakie podmiot ten wyróżnia spośród innych faktów ze względu na jego wartości. Wartości nadają faktom znaczenie, na podstawie którego podmiot uznaje je za satysfakcjonujące lub nie. Jeśli sytuacja praktyczna jest niesatysfakcjonująca dla podmiotu, to podmiot dąży do zmiany faktów w taki sposób, aby uzyskać sytuację satysfakcjonującą go. Ale nawet wówczas, gdy podmiot uzna sytuację za satysfakcjonującą, to zmiana jest potrzebna. W tym przypadku chodzi nie o zmianę <<terapeutyczną>>, lecz <<profilaktyczną>>, służącą temu, by zapobiec naruszeniu trwania sytuacji zadowalającej przez procesy naturalne i sztuczne (tj. spowodowane przez człowieka). Zmiana pierwszego rodzaju dotyczy wnętrza sytuacji praktycznej, jej rdzenia, podczas gdy zmiana drugiego rodzaju dotyczy kontekstu tej sytuacji, jej dopełnienia, czyli <<reszty świata>>”18komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.