www.eprace.edu.pl » etyka-biznesu » Aneks » Szeroka perspektywa współczesnego biznesu

Szeroka perspektywa współczesnego biznesu

Pojęcie słowa „biznes” kryje coraz więcej aspektów. Obejmuje ono zarówno drobną działalność handlową jak i prowadzony na szeroką skalę proces projektowania, produkcji i sprzedaży samochodów.

Biznes oddziaływuje na coraz liczniejsze i coraz szersze dziedziny ludzkiej rzeczywistości. Stąd wynika potrzeba przyjęcia szerszej perspektywy biznesu, w której ujmuje się działalność przedsiębiorstw, interesy i wartości udziałowców oraz wszystkich tych osób, grup i instytucji, na które biznes skutkami swego działania może wywierać wpływ. Korzystając z przyjętych w Principles for Business założeń, wszystkich tych, których biznes „dotyka swoim działaniem, można podzielić na trzy grupy:

Ten podział ułatwi orientację przy konstruowaniu kodeksów etycznych.


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.