www.eprace.edu.pl » etyka-biznesu » Symbioza ról inżyniera i menedżera » Motor działania inżyniera-menedżera

Motor działania inżyniera-menedżera

Co jest spiritus movens działań każdego inżyniera–menedżera? To trudne pytanie, ale główną sprężyną napędzającą postępowanie każdego inżyniera–menedżera jest chęć zmiany zastanego stanu rzeczywistości.

Dążenie do lepszych rozwiązań, niezadowolenie ze stereotypów postępowania, nieszablonowość, kreatywność (modne ostatnio słowo), wszystko to pcha do działania inżyniera–menedżera.

Jako specjalista od „dowodzenia” organizacją wie, że trzeba wyznaczać cele i je realizować. Tak właśnie wyznacza kierunek swojej pracy zawodowej. Gdy organizacja się nie rozwija, nie realizuje postawionych zadań nie może być nawet mowy o ocenie jej dokonań. Nie sposób odnieść zaangażowanie i wkład poszczególnych członków organizacji do niezrealizowanych celów.

Bez możliwości zdobywania, krok po kroku,. pewnych strategicznych punktów, trudno byłoby dzisiejszemu inżynierowi–menedżerowi znaleźć dalszy kierunek ekspansji i rozwoju swoich poczynań.

Warto zwrócić także uwagę na jeszcze jeden aspekt będący niewątpliwie motorem działania współczesnego specjalisty menedżera. Jest nim ciągłe poszukiwanie. Doskonałych rozwiązań, efektywniejszych metod pracy, możliwości obniżenia kosztów produkcji, stosowania nowych technologii, zaskakiwania swoimi ruchami konkurencji. Wszystko to napędza poczynania dzisiejszego inżyniera–menedżera.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.