www.eprace.edu.pl » etyka-biznesu » Inżynier i jego role

Inżynier i jego rolePodrozdzialy w tym rozdziale:


Postawa inżyniera na przestrzeni dziesięcioleci


Kim jest współczesny inżynier


Miejsce inżyniera w strukturze organizacji


Pro etyczna orientacja organizacyjna


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.