www.eprace.edu.pl » etyka-biznesu » Etyczne zasady działalności inżyniera-menedżera » Reklama a etyka

Reklama a etyka

Reklamy są wszędzie: telewizja, radio, prasa, uliczne plakaty i całe tablice reklamowe zachęcają nas do kupowania lub do korzystania z usług różnych firm. Często bardzo mało lub zupełnie nic nie wiemy o reklamującej się firmie lub jej wyrobie, zachęceni ładną kolorową etykietą i wspaniałą reklamą dokonujemy zakupu.

Konkurencja wzmaga firmy do ciągłego tworzenia faktycznych i fikcyjnych różnic pomiędzy ich produktami. Zdarza się bardzo często, że to reklama buduje fałszywe mniemanie o produkcie danej firmy. Wprowadzanie klienta w błąd jest podstawowym zarzutem gdy mówimy, że reklama jest nieetyczna. Nieetyczną będzie także reklama, która jest sprzeczna z prawem lub dobrymi zwyczajami, przez co narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Zastrzeżenia można także mieć co do reklamy uchybiającej godności człowieka. Nieetyczna i sprzeczna z prawem jest także reklama, odwołująca się do uczuć nabywców poprzez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci.

Reklamy — w szczególności te kierowane do dzieci i mniejszości — są kontrowersyjne, ponieważ za cel działania wybiera się konsumentów szczególnie podatnych na reklamy lub gorzej sytuowanych, a kieruje się do nich oferty produktów potencjalnie szkodliwych. Do takich działań należą:

W dyskusjach na temat reklam kierowanych do dzieci padały nawet głosy o całkowitym zakazaniu tych reklam. Wychodzono z założenia, że skoro dzieci nie rozumieją intencji reklam każda reklama kierowana do dziecka jest nieuczciwa.

Istnieje jeszcze problem: prawda lub fałsz w reklamie. Kłamstwo a właściwie używając już języka reklamowego „niemówienie prawdy” bądź „mówienie prawdy inaczej”, ma wiele aspektów:

Niepełna prawda obejmuje następujące zjawiska:

Stosowanie wyżej wymienionych metod reklamy i zdobywania informacji jest jednak w końcowym rezultacie niekorzystne dla firmy, traci ona bowiem zaufanie klienteli.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.