www.eprace.edu.pl » etyka-biznesu » Ramy kodeksu etyki receptą na sukces firmy » Jak definiują etykę niektóre koncerny

Jak definiują etykę niektóre koncerny

Różne są źródła etyki ale również różnorodny jest poziom jej percepcji. Najlepiej widać to na przykładzie współczesnych „wielkich międzynarodowego rynku”. „Tak więc niektóre firmy nadają sobie wewnętrzne „konstytucje przedsiębiorstwa”, inne ograniczają się do podania głównych rysów własnej „autointerpretacji”. Są takie, które przyjmują po prostu „zasady biznesu” i takie, które formułują podstawowe „maksymy postępowania”. Tę ostatnią „poetykę” wybrał znany producent samochodów — BMW:”27

Maksyma 1: Każdy pracownik kierujący innymi — niezależnie od szczebla — ma w stosunku do podwładnych spełniać rolę wzorca postępowania , ma pokazywać, jak pracować wydajnie, jak oszczędnie wykorzystywać środki produkcji, jak umiejętnie współpracować z innymi. Firma będzie bowiem taka jak ci co nią kierują.

Maksyma 2: Wzywa do kierowania się zawsze interesem całego przedsiębiorstwa. Interes działu nie może być ważniejszy niż interes całego zakładu.

Maksyma 5: Wzywa do konstruktywnej krytyki. Każdy współpracownik powinien umieć zdobyć się na krytyczne stanowisko wobec pracy innych, ale też przyjąć krytyczną ocenę własnej pracy.

Maksyma 7: Mówi, iż każdemu wolno popełniać błędy, byle nie było ich wiele i byle nie był to błąd zatajenia błędu ze szkodą dla przedsiębiorstwa.

Maksyma 9: Stwierdza, że należy przyjmować ryzyko, nad którym można zapanować. Innymi słowy wzywa do okazywania odwagi w trakcie podejmowania decyzji w warunkach niepewności.

Maksyma 11: Tylko klient rozstrzyga, jak dobre są nasze poczynania idzie nawet dalej — Można powiedzieć, że tylko klient rozstrzyga kwestię zasadności istnienia BMW28

Nieco inaczej przedstawia sprawę problemów etycznych amerykańska korporacja Forda.

Jak mówią słowa zaczerpnięte z pisma opublikowanego przez Ford Motor Company w 1976 roku, i dotyczące norm etycznych i zasad uczciwości:

„Uczciwość i etyka nie są oczywiście tematami, którymi zajmują się tylko filozofowie i uczeni. Obecnie są to sprawy, które dotyczą ogromnych światowych koncernów. Każdego dnia, pracownicy Forda podejmują niezliczone ilości decyzji, które mają bardzo ważny wymiar etyczny.

Jesteśmy zdecydowani, że wymiar ten będzie wyznaczony z najwyższym poczuciem uczciwości.

Zdajemy sobie jednak sprawę, że kodu etycznego nie uda się osiągnąć jedynie przez zdefiniowanie reguł czy też przez wyjaśnianie ich pracownikom, czy nawet przez ostre ich egzekwowanie. Uczciwość zawsze wiąże się z podziałem odpowiedzialności. Wszyscy z nas, na każdym szczeblu w przedsiębiorstwie, muszą to zrozumieć i praktykować.

Jedna jest w końcu pewna droga do osiągnięcia uczciwości w przedsiębiorstwie: musimy — my wszyscy — stworzyć właściwe środowisko, dla krzewienia uczciwości — środowisko gdzie dzień po dniu normy postępowania etycznego będą się rozwijać samoistnie ”29.

Myślą przewodnią zbioru zasad etycznych opracowanych przez Ford Motor Company jest zasada: „Uczciwość nigdy nie jest kompromisem.” Kompromisem w znaczeniu wydawania zgody na zło, przymykaniu oka na łapówkarstwo czy nieefektywną pracę. Uczciwość to w Ford Motor Company ma znaczenie zasadnicze z kilku powodów:

Tak na przykładzie dwóch korporacji motoryzacyjnych — BMW i Forda — przedstawiłem krótko jak wytyczają ramy moralnego postępowania w biznesie, wielcy tego rynku. Warto dodać, że Ford zajmuje od wielu lat w Stanach Zjednoczonych trzecie miejsce pod względem liczby sprzedawanych samochodów — po General Motors i marce Chrysler — natomiast BMW zajmuje znaczące miejsce w światowym rankingu producentów samochodów luksusowych.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.