www.eprace.edu.pl » etyka-biznesu » Ramy kodeksu etyki receptą na sukces firmy » Aspekty przestrzegania i łamania kodeksu etycznego

Aspekty przestrzegania i łamania kodeksu etycznego

Kodeks, jak podaje słownik języka polskiego, jest to „zbiór usystematyzowanych i opartych na wspólnych zasadach przepisów (…), regulujący określoną dziedzinę stosunków społecznych.”26
Jak więc rozumieć sprawę regulowania relacji pomiędzy uczestnikami życia w przedsiębiorstwie?

Zazwyczaj kodeks proponuje i podsuwa pewne rozwiązania. Jednoznacznie i jasno określa co jest dobre a co złe z punktu widzenia etyki życia gospodarczego. Jednak co robić gdy ktoś wychodzi poza ramy wytyczone przez kodeks?

Od każdej z firm zależy jakie „przepisy wykonawcze” zostaną określone w związku z określeniem kodu etycznego. Jest to tym bardziej konieczne że granica między tym co etyczne a co nieetyczne, jest naprawdę cienka.

Niech jako przykład posłuży kodeks opublikowany przez Ford Motor Company w 1976 roku. Jeżeli pracownik korporacji przyjmie w ciągu roku podarunki w kwocie większej niż 500$ może się spodziewać, iż zostanie upomniany o nieetyczne i szkodliwe działanie na koszt firmy. Przełożony osoby, która przekroczyła zasady decyduje w jaki sposób ewentualnie spowodować poprawę postępowania. Tu metody bywają różne i często pochodzą z kodeksu pracy. Może to być upomnienie, kara pieniężna w ostateczności usunięcie ze stanowiska.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.