www.eprace.edu.pl » etyka-biznesu » Jak stworzyć reguły etyczne w przedsiębiorstwie?

Jak stworzyć reguły etyczne w przedsiębiorstwie?Podrozdzialy w tym rozdziale:


Projektowanie kodeksu etycznego


Etyka systemów informacyjnych


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.