www.eprace.edu.pl » etyka-biznesu » Symbioza ról inżyniera i menedżera

Symbioza ról inżyniera i menedżeraPodrozdzialy w tym rozdziale:


Dwojaka droga do osiągnięcia pozycji inżyniera-menedżera


Inżynier-menedżer jako przykład homo faber


Prakseologiczne aspekty działalności inżyniera-menedżera


Wpływ sytuacji na skuteczność podejmowanych decyzji


Motor działania inżyniera-menedżera


komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.