www.eprace.edu.pl » etyka-biznesu » Ramy kodeksu etyki receptą na sukces firmy » Korzyści dla przedsiębiorstwa

Korzyści dla przedsiębiorstwa

Decydenci w wielkich przedsiębiorstwach być może nie decydowaliby się tak chętnie na wprowadzanie kodeksów etyki do swoich firm, gdyby nie wymierne korzyści jakie niosą ze sobą normy uczciwego postępowania. Wymierne czyli takie, które w swoich statystykach i bilansach — przed zarządem albo na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy — wykazuje menedżment, dowodząc, iż w ten sposób wzmocnił firmę.

Wiele jest ewidentnych przykładów polepszenia pozycji firmy po wprowadzeniu kodu etycznego w zasady funkcjonowania przedsiębiorstwa. Zmniejszenie kosztów procesów sądowych na jakie musiałaby wydać firma w związku z np. łamaniem praw autorskich. Czy inny przykład: zmniejszenie liczby drobnych kradzieży, na skutek wzrostu świadomości etycznej załogi (okradają przecież samych siebie), to tylko nieliczne przykłady „przeliczalnych” ujętych w bilanse korzyści dla przedsiębiorstwa.

Dużo ważniejszą, moim zdaniem, i bardziej perspektywiczną stroną wprowadzenia kodeksu etyki do firmy jest wzrost świadomości firmy w oczach tych najważniejszych — klientów. To przecież dzięki nim de facto funkcjonuje przedsiębiorstwo. Kreując swoje miejsce pracy, jako etyczne, uczciwe miarodajne, stajemy się o oczach ludzi z którymi współpracujemy (klienci, dostawcy, instytucje rządowe i inne), godnym zaufania i pewnym partnerem.

Tak więc etyka biznesu staje się jednym z elementów planowania długookresowego w firmie. Buduje wiarygodność i stabilność korporacji, tym samym pewność zatrudnionym, że ich przedsiębiorstwo może się rozwijać, zdobywać nowe obszary, bez obawy o dalszą przyszłość.

Tak więc w czasach, w których dąży się do osiągnięcia możliwie jak najlepszych rezultatów w planowaniu (mam tu na myśli strategiczne i operacyjne), etyka biznesu ze swoimi normami wprowadza dodatkowe elementy pozwalające uzyskać przewagę nad konkurencją.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.