www.eprace.edu.pl » etyka-biznesu » Ramy kodeksu etyki receptą na sukces firmy » Tendencje w biznesie powodujące rozkwit etyki działalności gospodarczej

Tendencje w biznesie powodujące rozkwit etyki działalności gospodarczej

Znaczny wzrost zainteresowania zagadnieniami etyki biznesu nie byłby możliwy gdyby nie pewne tendencje, które pojawiły się w ciągu ostatnich lat w światowym biznesie. Bez ich wyraźnego wpływu rozkwit zasad moralnych w prowadzeniu działalności gospodarczej, nie byłby z pewnością tak wielki. Poniżej postaram się przedstawić te aspekty światowego biznesu, które wyznaczyły drogę pod moralny rozkwit prowadzenia działalności gospodarczej.

Przede wszystkim kryzys zaufania do pracodawców i podmiotów gospodarczych, który rozpoczął się w latach siedemdziesiątych i trwa nadal, przyczynił się do zwrócenia uwagi na etyczne aspekty postępowania w biznesie. Drugim powodem, jest zainteresowanie jakością życia (nie tylko tą materialną) społeczeństw krajów wysoko rozwiniętych , a także wzrost świadomości mieszkańców tych krajów.

Nie sposób pominąć tak ważny czynnik jak powstanie silnych grup interesu (ekolodzy, feministki, grupy mniejszościowe, ruchy religijne, związki zawodowe), nie uznających racji biznesu za nadrzędne i oczekujących ostrych sankcji wobec tych, którzy naruszają nie tylko normy prawne ale i kanony etyczne.

Znaczną rolę odegrały także mas-media. Wzrost zainteresowania problematyką biznesu, w tym także kołami administracji państwowej, spowodował wzrost stopnia wrażliwości na poruszane problemy (skandale i afery, w które zamieszane są osoby zarówno ze świata biznesu, jak i z lokalnej, czy państwowej władzy), co przejawia się w postawach konsumentów, którzy chętniej nabywają produkty firm o etycznym image.

Ostatnią sprawą, która spowodowała wzrost znaczenia etycznego postępowania w biznesie jest ogólna zmiana perspektyw w biznesie światowym. „Podmioty gospodarcze koncentrują się wyłącznie na długim okresie działania, co stało się m.in. przyczyną dużego wzrostu zainteresowania zarządzaniem strategicznym w latach siedemdziesiątych. Z dążenia do zysku w krótkim okresie, przeniesiono ciężar działań na osiągnięcie opłacalności w dłuższym okresie, gdyż akurat z tą formą działań idzie w parze realizacja celów etycznych. Etyczność postępowania stała się bowiem gwarancją zdrowych relacji między różnymi uczestnikami i stronami w biznesie, zachodzącymi w trakcie długiego okresu działania. Brak etyczności w działaniu powoduje natychmiast krytykę, ze strony opinii publicznej, co prowadzi nieuchronnie do nasilenia działań legislacyjnych.”25komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.