www.eprace.edu.pl » etyka-biznesu » Etyczne zasady działalności inżyniera-menedżera » Przestrzeń 3E

Przestrzeń 3E

Według opinii przedstawionych przez Wojciecha Gasparskiego na konferencji22 stowarzyszenia inżynierów i techników polskich, współczesny inżynier–menedżer, a dokładnie jego działania powinny przebiegać w przestrzeni 3E, której osie wyznaczane są przez:

Na tej podstawie powinno się oceniać odpowiedzialność inżyniera pełniącego określoną funkcję jako specjalista.

Wobec złożoności wielu dziedzin działalności inżyniera rośnie trudność oceny społecznej prawidłowości jego decyzji. W związku z tym faktem, społeczeństwo musi mieć zaufanie do inżyniera, a stosunek do niego ma charakter zaufania kontrolowanego.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.