www.eprace.edu.pl » etyka-biznesu » Bibliografia

Bibliografia

 1. Dunckel J., Etyka w biznesie, M&A Communication, Lublin 1996

 2. Etyka biznesu Pod red. J. Dietl, W. Gasparski, PWN 1997

 3. Etyka kapitalizmu, pod red. P. L. Bergera, Signum, Kraków 1994

 4. Religia i ekonomia, pod red. J. Grosfelda, PAX, Warszawa 1989

 5. Etyka w biznesie, pod red. P. M. Minusa, PWN, Warszawa 1995

 6. Etyka w biznesie pod red. P. M. Paula, PWN, Warszawa 1996

 7. Policy Letter No. 3 and Attachments „Standards of Corporate Conduct”, Ford Motor Company May 1, 1976

 8. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996

 9. Religia i ekonomia, pod red. J. Grosfelda, PAX, Warszawa 1989

 10. Kotler Ph., Marketing, Gebethner i S-ka, Warszawa 1994

 11. Krupa Tadeusz, Siudak Marek [red], Nowe trendy i rozwiązania w organizacji produkcji i zarządzaniu przedsiębiorstwem, WIOSP Politechniki Warszawskiej, Warszawa 1998

 12. Majka J., Etyka życia gospodarczego, WKA, Wrocław 1982

 13. Majka J., Katolicka nauka społeczna, ODiSP, Warszawa 1988

 14. Neuhaus R. J., Biznes i ewangelia, W drodze, Poznań 1993

 15. Pawlica J., Podstawowe pojęcia etyki, PAN, Kraków 1994

 16. Pietrzkiewicz Tadeusz, Systemy wartości i kodeksy etyczne w gospodarce, Orgmasz, Warszawa 1997

 17. Etyka biznesu. Z klasyki współczesnej myśli amerykańskiej. Wybór i redakcja Leo V. Ryan CSV, Jacek Sójka, W Drodze, Poznań 1997

 18. P. F. Schleisinger, V. Sathe, L.A. Schlesinger, J Kotter, Projektowanie organizacyjne, Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa 1999

 19. Weinfeld Stefan, Inżynier i jego sztuka, Wiedza Powszechna, Warszawa 1976

 20. Zbiegień-Maciąg L., Etyka w biznesie, CKL, Skierniewice 1995komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.