www.eprace.edu.pl » etyka-biznesu » Jak stworzyć reguły etyczne w przedsiębiorstwie? » Etyka systemów informacyjnych

Etyka systemów informacyjnych

Ze względu na złożoność zakresu współczesnej techniki wykształciły się mocno wyspecjalizowane subdyscypliny etyki inżynierskiej. Do nich możemy zaliczyć etykę komputerową, etykę inżynierii biomedycznej czy w końcu etykę systemów informacyjnych. W związku z dynamicznym rozwojem tych dziedzin techniki, należy się spodziewać, że w ślad pójdą kodeksy z myślą o tych specyficznych zagadnieniach opracowywane.

Na koniec chciałem poruszyć temat, który jeżeli nie jest jeszcze „gorący”, to stanie się taki niebawem. Sprawa dotyczy tak wielkiego medium jakim jest Internet. Ta ogólnoświatowa sieć dociera do każdego zakątka globu, jest nieprzebranym źródłem informacji.

Sprawą o podstawowym znaczeniu dla każdego użytkownika sieci jest, aby zdawał on sobie sprawę ze swej odpowiedzialności za dostęp do rozległych zasobów Internetu: usługi, komputery, systemy i ludzie. Użytkownik ponosi ostateczną odpowiedzialność za swoje działania przy dostępie do usług sieciowych. Internet nie jest pojedynczą siecią; jest to raczej zbiór tysięcy pojedynczych sieci połączonych ze sobą, którym umożliwiono wymianę informacji pomiędzy sobą. Informacja wysyłana do Internetu może w rzeczywistości wędrować poprzez wiele różnych sieci zanim dotrze do miejsca przeznaczenia. Dlatego użytkownicy pracujący w Internecie muszą być świadomi obciążenia, jakie wnoszą do innych współpracujących sieci. Jako użytkownik sieci lokalnej (LAN) otrzymujesz zezwolenie na dostęp do innych sieci (lub systemów komputerowych w nich pracujących). Każda sieć i system mają własny zestaw reguł, zwyczajów i procedur. Działania, które są rutynowo dozwolone w jednej sieci, mogą być kontrolowane lub nawet zabronione w innej. Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie tych lokalnych reguł. Pamiętaj: fakt, że użytkownik „może” wykonać jakieś konkretne działanie nie oznacza jeszcze, że „powinien” je wykonać. Używanie sieci jest PRZYWILEJEM, a nie UPRAWNIENIEM; przywilejem, który może być w każdej chwili czasowo odebrany za jego nadużywanie.

Przykładami takiego nadużywania mogą być:

Oczywiście trudno egzekwować przestrzeganie norm etyki w sieci takiej jak Internet. Zdecydowanie jednak takie spisane normy postępowania są konieczne. Obecnie każda książka z zakresu sieci komputerowych zawiera rozdział o etykiecie obowiązującej w sieci komputerowej. Należy wiec sądzić, że zagadnienia etyki w sieci komputerowej będą z czasem nabierały coraz większego znaczenia.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.