www.eprace.edu.pl » etyka-biznesu » Aneks » Początki orientacji na uczciwość

Początki orientacji na uczciwość

Zasad postępowania i norm etycznych możemy szukać w świętych księgach każdej religii. Znajdujemy je również w wielu dziełach filozoficznych. Wskazują one na pewne kanony zachowania. Każda sekta czy jakakolwiek zbiorowość ma swoje określone normy, które określają swobodę zachowań. Nie koniecznie muszą one być spisane w postaci prawa, czy kodeksu etycznego. Ich nieprzestrzeganie prowadzi do pewnych sankcji społecznych.

Normy, oceny i wzory etyki biznesu pochodzą z bardzo rozmaitych źródeł i różnią się zakresem stosowania i oddziaływania. „Z jednej strony na etykę biznesu składają się treści powstające na terenie jednego przedsiębiorstwa i do niego ograniczone, na przykład kodeks etyczny jednego tylko zakładu, a z drugiej — zasady przedsiębiorczości tak ogólne jak Principles for Business, które mają regulować przedsiębiorczość w skali całego globu”30.

Zasady etyki biznesu wypracowują na przykład duże koncerny międzynarodowe, w ramach których działają zakłady osadzone w bardzo zróżnicowanym kontekście kulturowym, społecznym i politycznym. Wewnętrzne zasady etyczne mają w takich przypadkach służyć pewnemu ujednoliceniu sposobów dostosowywania się do warunków lokalnych.

Kodeksy etyczne nie wykluczają sytuacji konfliktowych, stawia się im jednak pewną „tamę etyczną”. Oto powody powstania kodeksów etycznych:

Szczególnym rodzajem kodeksów etycznych są kodeksy zawodowe, określające etykę zawodową. Przez termin ten należy rozumieć:komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.