www.eprace.edu.pl » etyka-biznesu

Zasady działalności inżyniera-menedżera we współczesnych organizacjach wraz z projektem kodeksu etycznego

Autor:

Marek Tomalski

Kontakt:

do wiadomości redakcji

Typ pracy:

magisterska

Promotor:

Prof. dr hab. Wojciech Gasparski

Recenzent:Uczelnia:

Politechnika Warszawska

Kierunek:

Wydział Inżynierii Produkcji - Zarządzanie i Marketing

Data powstania:

2000-04-11

Data zamieszczenia na portalu:

2009-03-05 12:16:02

Opis pracy:

Zagadnienia z dziedziny etyki biznesu i etyki inżynierskiej. Omówiono kwestie związane z zarządzaniem personelem, negocjacje, sprawy doradztwa gospodarczego, etyki marketingu. Dotknięto spraw bardziej ogólnych, takich jak etyka w reklamie, ochrona danych osobowych czy budowanie etycznego wizerunku firmy. Na koniec jako przykład efektywnego i utylitarnego oddania dla sprawy etyki biznesu, stworzono kodeks etyki, który stanowi wyraz usystematyzowania norm postępowania we współczesnej organizacji.
komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.