www.eprace.edu.pl » etyka-biznesu » Zakończenie

Zakończenie

Współczesna działalność gospodarcza obejmuje swoim wpływem wiele aspektów życia, zarówno jednostki jak i całego społeczeństwa. Gdzieś na styku tych dwóch sfer dochodzi często to nieporozumień i wzajemnych pretensji. Lekiem na powstałe nieporozumienia, łagodzeniem potencjalnych problemów może się okazać szerokie propagowanie zasad etyki życia gospodarczego.

Sama etyka jest pojęciem bardzo szerokim. W tej pracy poruszyłem jedynie kilka jej aspektów, które najbardziej się łączą z pracą inżyniera–menedżera. Przedstawione zostały również źródła i zakres etyki oraz jej historia.

Problematyka etyki w biznesie jest bardzo interesująca. Lektura prac poświęconych tym sprawom pozwoliła mi zauważyć znacznie szersze horyzonty tej dziedziny nauki, niż zwykle się dostrzega. Wydaje się, że jest to kwestia, której popularyzacja, szczególnie w warunkach rozwijającego się rynku, jest bardzo ważna.

Na koniec pragnę dodać, że oczywiście spisanie kodeksów etyki w firmach i dla poszczególnych orientacji zawodowych, zdecydowanie pomaga w krzewieniu zachowań pro etycznych. Jednak jakie efekty przyniesie stosowanie się do norm kodu? Moim zdaniem nie pomogą spisane w punktach zasady, ani nawet system nagród i kar za ich przestrzeganie czy łamanie.
Najważniejsza sprawą jest dążenie do tego aby sami ludzie mieli taki kodeks etyczny w swoich sumieniach. Najlepiej to oddał Emanuel Kant w słowach „Niebo gwiaździste nade mną, prawo moralne we mnie”komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.